Termeni şi condiţii

Urmăroarele condiţii de utilizare delimitează obligaţiile tale când utilizezi site-ul MeritOPoveste.ro. De asemenea, poţi să citeşti Acord de confidenţialitate, care subliniază şi obligaţiile şi practicile MeritOPoveste.ro de manipulare a oricărei informaţii personale pe care le poţi oferi.

  1. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Paginile web disponibile la MeritOPoveste.ro sunt accesate de către dvs. în conformitate cu termenii de utilizare descrişi mai jos.

 

CITEŞTI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL. PRIN ACCESAREA ACESTUI SITE SAU FOLOSIND ORICE PARTE A SITE-ULUI SAU ORICE CONŢINUT (CUM FIECARE PARTE ESTE DEFINITĂ MAI JOS) DE PE SITE, EŞTI DE ACORD SĂ DEVII LEGAT DE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII. DACĂ NU EŞTI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE, ATUNCI NU ACCESA SITE-UL. ACCEPTUL SITE-ULUI ESTE EXPRES CONDIŢIONAT DE AVIZUL TĂU. CU PRIVIRE LA ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

 

  1. MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

MeritOPoveste.ro îşi rezerte dreptul, la propria sa discreţie, de a modifica sau de a înlocui termenii de utilizare în orice moment. În cazul în care schimbările constituie o modificare a Termenilor de utilizare, MeritOPoveste.ro te va informa prin postarea un anunţ pe site. Vei fi responsabil pentru revizuirea şi familiarizarea cu orice modificare. Utilizarea serviciilor în urma acestei notificări constituie acceptarea termenilor şi condiţiilor din Termenii de utilizare modificaţi.

  1. CONDUITA UTILZATORULUI

Ca o condiţie de utilizare, trebuie să promiţi că nu foloseşti Site-ul în scopuri ilegale sau interzise de Termenii de utilizare, sau orice alte scopuri nedestinate, în mod rezonabil, Site-ului.

Ca exemplu, dar fără a te limita la, eşti de acord să nu utilizezi Site-ul pentru:

  • Abuzuri, hărţuiri, ameninţări;
  • Afişarea sau transmiterea oricărui conţinut care încalcă, discreditează, obscen, pornografic, abuziv, ofensator, profan sau, altfel încalcă orice lege sau drept al oricărei părţi terţe;
  • pentru orice scop ilegal sau neautorizat.
  • Violarea oricărei legi din jurisdicţia ta (inclusiv, dar fără a te limita la drepturile de autor);

 

ÎN PLUS, EŞTI DE ACORD SĂ NU UTILIZEZI SITE-UL (INCLUSIV, FĂRĂ SĂ TE LIMITEZI LA COMENTAREA ORICĂRUI CONŢINUT) ÎN NUMELE (SAU LA CEREREA SAU INSTRUIREA) UNEI TERŢE PĂRŢI.

 

MeritOPoveste.ro poate şterge orice conţinut în orice moment, (inclusiv, dar fără a se limita, la primirea de cereri de despăgubire sau acuzaţii din partea terţilor sau autorităţilor cu privire la un astfel de conţinut).

Eşti singurul responsabil de interacţiunea cu alţi utilizatori ai site-ului. MeritOPoveste.ro îşi rezervă dreptul, dar nu are nicio obligaţie, să urmărească disputele dintre utilizatori.

  1. CONŢINUTUL (de ex. comentariul) prezentat sau pus la dispoziţie folosind Site-ul
  2. Excluderi de garanţii

Eşti de acord ca MeritOPoveste.ro nu are niciun control şi nicio obligaţie în ceea ce priveşte: utilizatorii care au acces la site; cum se poate interpreta sau utiliza conţinutul; acţiunile pe care le poţi lua ca urmare a expunerii conţinutului.

MeritOPoveste.ro nu va fi responsabil sau răspunzător pentru acurateţea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea sau decenţa materialelor conţinute sau accesate prin intermediul site-ului.

  1. DIVERSE

Nicio agenţie, parteneriat sau agenţie de ocupare a forţei de muncă nu este creată ca un rezultat al Condiţiilor de utilizare şi nu ai nicio autoritate de orice fel pentru a obliga MeritOPoveste.ro în vreun fel. Eşecul oricărei părţi de a-şi exercita, în orice privinţă, orice drept prevăzut de acest document nu este considerat o derogare de la orice alte drepturi de mai jos. MeritOPoveste.ro nu va fi responsabil pentru eşecul de a efectua oricare din obligaţiile care îţi revin al căror eşec derivă din orice cauză pe care MeritOPoveste.ro nu o poate controla. Dacă orice prevedere a Termenilor de Utilizare se dovedeşte a fi inaplicabilă sau incorectă această prevedere va fi limitată sau eliminată într-o măsură minimă necesară astfel încât Termenii de utilizare să rămână în vigoare şi executorii. MeritOPoveste.ro poate transfera, cesiona sau delega Termenii de utilizare, drepturile şi obligaţiile sale fără consimţământul tău.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CommentLuv badge